Lucrări cale ferată

1. Construcții, reparații și întreținere clădiri cu specific feroviar și instalațiile aferente, cu excepția celor de gaze naturale.

2. Construcții, consolidări, reparații terasamente de cale ferată și apărări de maluri

3. Construcții, reparații peroane, rampe, copertine, pasarele, tunele pietonale.

4. Construcții, reparații, poduri, podețe, viaducte de cale ferată.

5. Construcții și reparații treceri la nivel cu cale ferată.

6. Construcții, reparații și întreținere linii cale ferată, fără sudarea șinilor.

7. Protecție anticorozivă a structurilor metalice inclusiv cele de rezistență din domeniul infrastructurii feroviare.

8. Subtraversări linii de cale ferată prin foraj orizontal și săpătură deschisă.

9. Proiectare și consultanță în domeniul infrastructurii feroviare.

10. Montare panouri fonoabsorbante în domeniul infrastructurii feroviare.

11. Porți de gabarit pentru pasaje de cale ferată.

12. Construcții și reparații treceri la nivel cu cale ferată.

13. Colectare și evacuare gunoi din stațiile de cale ferată și linii curente.

14. Traverse din lemn albe, neimpregnate, pentru calea ferată-traverse normale, speciale și pentru poduri.

Agremente tehnice feroviare

1. Proiectare, consultanță și asistență tehnică în domeniul transportului feroviar.

2. Reparații periodice și întreținere curentă linii de cale ferată, fără sudarea șinilor.

3. Construcții, reparații și întreținere treceri la nivel cu calea ferată.

4. Reparații și întreținere poduri și podețe de cale ferată.

5. Consolidări terasamente de cale ferată și apărări de maluri.

6. Subraversări linii cale ferată prin foraj orizontal pentru diametre 1000 mm

Comerciale produse si traverse

1. Comercializare produse ferofiare critice destinate liniilor ferate industriale
2. Traverse din lemn neimpregnate, pentru cale ferata.

Subtraversări căi comunicații

Lungime de batere teava de pana la 100m.
Ciocanul pneumatic, bate țevi intre 200- 1.000 mm diametru pe distanțe de 30 – 100 m în funcție de diametrul țevii și de tipul solului întâlnit. Utilajul poate fi folosit și la baterea verticală precum și la înlocuirea conductelor vechi prin spargerea celor existente cu accesoriile aferente sistemului.