Beneficiari lucrări

CNCF “CFR” SA – Sucursala Regionala CF IAȘI

Clădire + canalizare District Exploatare Utilaje CFR –Suceava
Igienizare și modernizare birouri IDM și cazarme L Statiile CF Mestecăniș,  Vama, Molid, Gura Humorului și Suceava Vest
Consolidare terasament, lucrări de artă linia cf Suceava-Ilva Mică km 59+945-56+645
Înlocuit pod metalic grindă cu inima plină GGN km 5+471 linia CF Bacau-Bicaz
Modificare linii pentru extensie front transbordare Stația CF Dornești
Consolidare terasament linia CF Ploiești – Vicșani km 484 + 680 – 485 + 160
Cladire Călatori Stația CF Botoșani + Copertină peron linia I
Subtraversări linii cf diverse utilități Ø ( 90 – 1 000 ) mm
RK Terasament linia CF km 40+300-40+500, Stația CF Larion
Consolidare linia CF Ilva Mică – Floreni , km 18 + 500 – 20 + 900, Consolidare zid sprijin cu ranforți și dulapi de beton armat, foraj tiranti postensionați pentru ranforți de beton armat
Modernizare trecere la nivel CF linia Ploiești – Vicșani, km 376 + 990, Localitatea Stolniceni Prajescu, jud. Iași, km : 397 + 220, loc. Lespezi, jud. Iași
Reabilitare trecere la nivel CF, linia Tecuci – Iași, km 247 + 292

PRIMĂRIA Oras RĂDĂUȚI , Județ Suceava

Înființare și amenajare trecere la nivel cu calea ferată km 7 +985 Linia CF Dornești – Nisipitu Stația CF Rădăuți, Amenajare str. Spitalului ( L = 750 m ) Municipiul Rădăuți

SC COMINCO SA, Bucovina

Lucrări execuție piloți forați și coloane forate Ø ( 600 – 1080 ) mm
Punte pietonală peste Râul Suceava, Com. Verești, jud. Suceava
Construcție Pod Comuna Părhăuți, jud. Suceava

SC CONSTRUCTII CONICO SRL, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Lucrări execuție piloți forați Ø 880 mm, fundații indirecte piloni telescaun Sf. Gheorghe

SC GENERAL CONSTRUCT SRL, Suceava

Piloți perimetrali de sprijin excavații Ø 400 mm
Piloți perimetrali sprijin Ø 600 mm, Magazin Lidl Suceava
Piloți perimetrali secanți Ø 600 mm, Parcare subterană Municipiul Suceava, jud. Suceava
Piloți forați Ø 880 mm, L = 22.0 m, Consolidare versant Cetatea de Scaun a Sucevei

SC ACOMIN SA, Deva, județ Hunedoara

Consolidare versant str. Bejan, Municipiul Deva cu piloți forați Ø 880 mm, secanți pentru construcția magazinului “PLUS“
Piloți forați Ø 600 mm, Telecondola Pasul Vulcan, jud. Hunedoara

SC CIVICA GROUP SA, Suceava

Fundații indirecte coloane Ø 1080 mm, pod rutier Com. Iaslovăț, jud. Suceava
Piloți forați Ø 880 mm, L = 15.0, Consolidare pod peste Râul Suceava DJ 208 B, km 3 + 000, între Udești – Verești, jud. Suceava

SC SOCONI GROUP SA, Suceava

Fundații indirecte coloane Ø 1080 mm, pod rutier Com. Manastirea Humorului, jud. Suceava
Piloți forați Ø 880 mm, L = 15.0, Consolidare pod peste Râul Suceava DJ 208 D, intre Roșcani – Liteni, jud. Suceava

SC ECOBOR CONSTRUCT SRL, Huși

Fundații indirecte coloane Ø 1080 mm, pod rutier Com. Tanacu, jud. Vaslui
Fundații indirecte coloane Ø 1080 mm, pod rutier Com. Pungești, jud. Vaslui

SC RENOVA CONS SRL, Vaslui

Fundații coloane Ø 1080 mm, Pod BA Broșteni, Com. Ivanești, jud. Vaslui

SC GLIAL TEAM IMPEX SRL, Hunedoara

Piloți forați Ø 880 mm pentru obiectivul: „Rezervor MFA Hunedoara”

SC AQUA PARC SRL, Roznov

Fundații indirecte coloane Ø 880 mm, pod rutier Com. Bicazu Ardelean, jud. Neamț

SNCF „CFR” SA Sucursala Regională CF MARFĂ

Amenajare rampe de acces persoane cu handicap-peroane
Amenajări interioare și exterioare stația CF Marfă Floreni
Puțuri forate captare apă subterană + instalații aferente aducțiune de apă

 SC ELTRANS SA, Botoșani

Reabilitare cale rulare tramvai, Municipiul Botoșani

 SC ROMATSA SRL BUCUREȘTI și SC RADCOM SRL BUCUREȘTI Aeroportul Internațional Bacău

Canalizație cablu electric și telecomunicații, amenajare platformă meteo, ILS drum acces Monitor de pantă și Monitor de câmp ( L = 1 200 m )

SC INSPET SA, Ploiesti

Subtravesare linie CF Dornești – Nisipitu cu conducte gaze naturale

DEALER DACIA – RENAULT – Iași

Amenajare parcare

SC S.U.C.T SRL, Suceava

Lucrări execuție piloți forați și coloane forate Ø ( 600 – 1080 ) mm

SC SARMIS GRUP CONSTRUCT SRL, București

Piloți forați Ø 600 mm și 880 mm pentru “Centru de tratament Poiana Soarelui S+P+7 E“
Slănic Moldova, jud. Bacău

SC ZEUS SA, Pitești

Fundații indirecte coloane Ø 1080 mm, punte pietonală loc. Icoana, jud. Olt

SC COREVAS SA, Vaslui

Fundații coloane Ø 1080 mm Comuna Bacești, jud. Vaslui

SOLEL BONEH INTERNATIONAL SRL

Execuție puțuri apă pentru “Alimentare cu apă sat. Strimtura, Comuna Bârsana, județ Maramureș“

SC TEHNOCON SRL, Fălticeni, Jud . Suceava

Fundații coloane Ø 1080 mm, pod rutier Oraș Fălticeni, jud. Suceava

SC COMPANIA DE CONSTRUCTII “ ALEX “ SRL, Iași

Piloți perimetrali de sprijin Ø 400 mm, L = 11.0 m
Coloane forate Ø 1080 mm, L = 14.0 m, Clădire de locuințe S + P + 8 E

SC KAUFLAND ROMANIA

Amenajare acces rutier complex comercial Kaufland Botoșani – execuție racorduri stradale, amenajare acces sens giratoriu și semaforizare

SC CF GRUP COLAS SA – Iași

Consolidare strada Cernăuți, Municipiul Suceava, cu coloane forate Ø 1080 mm
Fundații indirecte coloane forate Ø 1080 mm “Pod pentru circulație pietonală peste râul Jijia, sat. M. Kogalniceanu, Com. Țigănași, jud. Iași

S.C. CAZICOM SRL

Forare piloți Ø 600 mm, Modernizare drum judetean DJ 677A, Creteni ( DN 67B ) – Mrenesti – Izvoru – Nemoiu – Amarasti – Glavile – Pesceanca – Sirineasa ( DJ 677F ), jud. Vâlcea

SC PRIMA CONSTRUCT SRL

Lucrări execuție piloți forați Ø 600 mm, L = 14.0 m, Hală predare vagoane – GREENFIELD -SC REMAR SA, Pașcani

SC ISORCOM SRL, Piatra Neamț

Lucrări de vibroinfingere palplanșe metalice, Acumalare Siret, loc. Gălbeni, jud. Bacău

SC VICTOR CONSTRUCT SRL, Botoșani

Fundații indirecte coloane Ø 1080 mm, pod rutier Chitoveni, Or. Flamanzi, jud. Botoșani