Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Societatea noastră execută toate tipurile de piloți forați de diametru mare ( Ø 400 – 1500 mm și adâncimi de până la 30.0 m) în fiecare tip de amplasament aplicând tehnologii moderne de execuție , asigurând o calitate ireproșabilă atât a operațiunilor de forare, armare și betonare. Deținem utilaje ce pot executa următoarele tipuri de lucrări speciale:

PILOȚI FORAȚI , MICROPILOȚI

Pentru realizarea unor elemente structurale de transmitere în adâncime a incărcărilor aduse de construcții, SC Damiena SRL execută piloți de diametru Ø= 400 mm ÷1500 mm, în tehnologia cu tubaj recuperabil și turnare beton cu pâlnia . Asigurăm o calitate ireproșabilă atât operațiunilor de forare cât și celor de armare și betonare. De asemenea controlul calității se efectuează prin teste sonice și/sau carotaje integrale.

Utilizarea piloților de diametru mare permite:
› fundarea indirectă de adâncime pentru poduri, ziduri de sprijin și construcții civile
› susținerea excavațiilor adânci pentru construcții
› stabilizarea alunecărilor active de teren
› realizarea de pereți etanși îngropați
› fundarea platformelor fixe
› combaterea-prevenirea alunecărilor de teren

ANCORAJE

Structurile ancorate pot fi constituite din următoarele tipuri de structuri:
› Structuri de susținere;
› Ramblee si lucrări de stabilizare a pantelor;
› Lucrări subterane;

› Lucrări îngropate și subsoluri supuse la subpresiuni datorită prezenței apelor subterane;
› Lucrări care transmit terenului eforturi de întindere generate de suprastructură sau de încărcări aplicate acesteia.

PALPANȘE

Realizarea unor incinte (etanșe) de lucru în zone imersate și facilitarea excavațiilor adânci în spații limitate se face cu ajutorul palplanșelor metalice introduse în teren prin vibro-infigere. La adâncimi mari și in pământuri acvifere tari, utilizăm profile metalice laminate, special pentru asigurarea atât a condițiilor de rezistență și stabilitate cât și a celor de etanșeitate.

Palplanșele se folosesc ca:
› elemente temporare sau permanente de susținere
› ecrane etanșe pentru excavații efectuate sub nivelul hidrostatic
› protecție împotriva afuierilor fundațiilor podurilor
› îmbunătățirea stabilității construcțiilor realizate pe terenuri slabe

PUȚURI APĂ

Pași de efectuare a lucrării :

-execuția forajului la un diametru de Ø 444,5mm;

-executarea carotajului electric pentru identificarea stratelor acvifere, cu o firma autorizata INHGA;

-procurarea tevii și tubarea forajului cu tub PVC R10 Ø 140 mm – Ø 225 mm;

-introducerea filtrelor în dreptul straturilor acvifere;

-introducerea pietrisului mărgăritar 4-8mm;

-decolmatarea, deznisiparea și spalarea forajului;

-determinarea debitului și a nivelului forajului.